FSQ tipli filtr separatorlar mayeləşdirilmiş və sıxılmış yanacaq qazlarının (metan, propan-butan), habelə sıxılmış hava və digər texnoloji qazların (oksigen, hidrogen, karbon qazı ) sudan, yağdan, qətran kimi mexaniki çirklərdən narın  təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

QRS, QRP, AQNKS stansiyalarının avadanlıqlarını, eləcə də kompressor stansiyalarının (KS) qaz turbin və qaz kompressor aqreqatlarını qorumaq üçün tətbiq olunur.

Filtr separatorun işarəsi Dş,mm İşçi təzyiq,

MPa

Nominal sərfiyyat nm3/saat, Gövdənin

tipi

Əndazə ölçüləri,mm Kütlə,

kq

Gövdənin diametri,

d, mm

Gövdənin hündürlüyü,

H, mm

Flanslar arası məsafə,

A, mm

Eni,

B, mm

FSQ-50-1.6 50 1,6 1800 L 219 900 475 520 56
FSQ-80-1,6 80 1,6 4600 L 219 900 475 525 65
FSQ-250-1,6 250 1,6 45200 L 426 1820 775 840 340
FSQ-100-2.5 100 2,5 11200 L 273 790 520 576 120
FSQ-200-2,5 200 2,5 45200 L 377 1590 795 858 280
FSQ-50-6.3 50 6,3 7100 L 219 975 605 745 190
FSQ-80-6.3 80 6,3 18200 L 219 975 605 755 200
FSQ-100-6.3 100 6,3 28400 L 273 1000 670 830 245
FSQ-150-6.3 150 6,3 64000 L 325 1495 835 1050 495
FSQ-200-6.3 200 6,3 114000 L 377 1845 1000 1225 760
FSQ-250-6.3 250 6,3 178000 L 426 2080 1000 1235 890
FSQ-300-6.3 300 6,3 256000 L 530 2340 1370 1620 1505

  1.                                

 Mancanaq dəzgahı neft quyularının istismarı zamanı ştanqlı quyu nasoslarının pərsəngli fərdi intiqalıdır.

Parametrləri MDD3-1,5-710 MDD6-2,5-2800 MDD6-3-2800 MDD8-3-4000 MDD10-3,5-5600 MDD12-3-5600
Quyu ağzı ştokun nominal yükü, kN

 

30 60 60 80 100 120
Quyu ağzı ştokun maksimal gediş yolu, m

 

1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0
Reduktorun çıxış valında nominal burucu moment, kNm

 

7,1 28 28 40 56 56
Reduktorun ötürmə ədədi

 

39,86 39,92 39,92 37,18 40,315 40,315
Tarazın gedişlərinin sayı, dəqiqədə

 

4,2-14,7 5,2-14,5 5,2-14,5 4,4-12,2 4,0-12,8 4,0-12,8
Mühərrikin gücü, kVt

 

7,5 18,5 22 30 30 37
Qabarit ölçüləri, mm

 

1360

4185

2985

1880

6340

4605

6721

5064

1880

2250

7100

5385

2250

7500

6250

2250

7100

5385

Kütləsi, kq

 

3350 7800 8050 11780 12800 12430

 

 

 

 

 


Təyinatı: Hava xəttlərində təzyiq dəyişmələrinin azaldılması, pulsatsiyanın düzəldilməsi və ümumi kompressorların işlənməsi üçün sıxılmış hava ehtiyatının yaradılması.

1

Adı və şifrəsi B-5.50 Hava tutumu

2

Tətbiq sahəsi Neft emalı, neft-kimya, kimya, metallurgiya, ərzaq, qaz və digər sənaye sahələrinə aiddir.

3

3. Təzyiq  

               işçi, МPа (kqs/sm2)  5,0 (55)

               hesabat, МPа (kqs/sm2)  6,3 (63)

               sınaq, МPа (kqs/sm2)  6,0 (60)

4

İstismar temperaturu, ºС  -40…+100

5

İşçi mühit  Hava

6

Korroziyaya əlavə, mm  2

7

Korroziya sürəti, mm/il  0,1

8

Materialı  09Г2С

9

Xidmət müddəti, il  20

10

Divarın qalınlığı, mm  25

11

Qabarit ölçüləri, mm:  

                  daxili diametri, mm  1200

                  hündürlüyü, mm  5000

12

Kütləsi (boş), kq  4700