FSQ tipli filtr separatorlar mayeləşdirilmiş və sıxılmış yanacaq qazlarının (metan, propan-butan), habelə sıxılmış hava və digər texnoloji qazların (oksigen, hidrogen, karbon qazı ) sudan, yağdan, qətran kimi mexaniki çirklərdən narın  təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

QRS, QRP, AQNKS stansiyalarının avadanlıqlarını, eləcə də kompressor stansiyalarının (KS) qaz turbin və qaz kompressor aqreqatlarını qorumaq üçün tətbiq olunur.

Filtr separatorun işarəsi Dş,mm İşçi təzyiq,

MPa

Nominal sərfiyyat nm3/saat, Gövdənin

tipi

Əndazə ölçüləri,mm Kütlə,

kq

Gövdənin diametri,

d, mm

Gövdənin hündürlüyü,

H, mm

Flanslar arası məsafə,

A, mm

Eni,

B, mm

FSQ-50-1.6 50 1,6 1800 L 219 900 475 520 56
FSQ-80-1,6 80 1,6 4600 L 219 900 475 525 65
FSQ-250-1,6 250 1,6 45200 L 426 1820 775 840 340
FSQ-100-2.5 100 2,5 11200 L 273 790 520 576 120
FSQ-200-2,5 200 2,5 45200 L 377 1590 795 858 280
FSQ-50-6.3 50 6,3 7100 L 219 975 605 745 190
FSQ-80-6.3 80 6,3 18200 L 219 975 605 755 200
FSQ-100-6.3 100 6,3 28400 L 273 1000 670 830 245
FSQ-150-6.3 150 6,3 64000 L 325 1495 835 1050 495
FSQ-200-6.3 200 6,3 114000 L 377 1845 1000 1225 760
FSQ-250-6.3 250 6,3 178000 L 426 2080 1000 1235 890
FSQ-300-6.3 300 6,3 256000 L 530 2340 1370 1620 1505