Təyinatı: Hava xəttlərində təzyiq dəyişmələrinin azaldılması, pulsatsiyanın düzəldilməsi və ümumi kompressorların işlənməsi üçün sıxılmış hava ehtiyatının yaradılması.

1

Adı və şifrəsi B-5.50 Hava tutumu

2

Tətbiq sahəsi Neft emalı, neft-kimya, kimya, metallurgiya, ərzaq, qaz və digər sənaye sahələrinə aiddir.

3

3. Təzyiq  

               işçi, МPа (kqs/sm2)  5,0 (55)

               hesabat, МPа (kqs/sm2)  6,3 (63)

               sınaq, МPа (kqs/sm2)  6,0 (60)

4

İstismar temperaturu, ºС  -40…+100

5

İşçi mühit  Hava

6

Korroziyaya əlavə, mm  2

7

Korroziya sürəti, mm/il  0,1

8

Materialı  09Г2С

9

Xidmət müddəti, il  20

10

Divarın qalınlığı, mm  25

11

Qabarit ölçüləri, mm:  

                  daxili diametri, mm  1200

                  hündürlüyü, mm  5000

12

Kütləsi (boş), kq  4700

 


ŞNK tipli şlamın nəqli konveyerləri neft və qaz quyuları qazılması zamanı istifadə olunan sirkulyasiya sistemlərinin tərkib hissəsi olaraq, qazma məhlulundan kənarlaşdırılmış  şlamın horizontal nəqli üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1. İntiqal,     2. Giriş seksiyası,   3. Çıxış seksiyası,   4. Orta seksiya,    5. Şnek,    6. İdarəetmə bloku.

Şərti işarəsi ŞNK-9 ŞNK-12
Mühərrikin gücü, kVt 7,5 7,5
Konveyerin məhsuldarlığı, m3/saat 12 18
Elektrik intiqalının tipi NMRV-130 NMRV-130
Elektrik intiqalının gücü, kVt 7,5 7,5
Dövrlər sayı giriş, d/dəq 1400 1400
Dövrlər sayı çıxış, d/dəq 200 200

Şnek vintin diametri, mm

230 (9″) 305 (12″)
Şnek vintin addımı, mm 200 250
Şnek vintin qalınlığı, mm 8….10 8….10
Şnek vintin dövrlər sayı diapazonu, dövr/dəq 20…60 20…60
Seksiyaların sayı 4 4
Seksiyaların işçi uzunluğu, m 3 3
Konveyerin işçi uzunluğu, m 12 12
Qabarit ölçüləri LxBxH, mm 12260x550x1355 12260x700x1365
Kütlə, kq 1690 1810