Təyinatı:    Filtir separatoru  təbii və neftdən ayrılan qarışıqmayelərdən (kondensatdan, sudan və s. qarışıqlardan) tam təmizlənməsi ilə qazın neft qaz emal edən zavodlara, yeraltı qaz                             anbarlarına  göndərilməsi üçün təyin olunmuşdur.

1. Adı Filtir separator
2. Şifri FS-150
3. Tətbiq sahəsi Neft –qaz  sənayesi
4. Həcmi, m3 0,25
5. İşçi təzyiq, Mpa  (kq/sm2) 5,5 (55)
6. Sınaq  təzyiq, Mpa (kq/sm2) 6,3 (63)
7. Daxili diametr, mm 402
8. Xarici  diametr, mm 426
9. Divarın qalınlığı,mm 12
10. Hündürlüyü, mm 1550
11. Eni, mm 1620
12. Kütləsi, kq 710
13. Keçid  diametr, mm 150
14. Məhsuldarlığı, m3/saat 76 883
15. Filtir elementinin dəyişməsi (təzyiqin azalması ehtimalı) Mpa 5