1.                                

 Mancanaq dəzgahı neft quyularının istismarı zamanı ştanqlı quyu nasoslarının pərsəngli fərdi intiqalıdır.

Parametrləri MDD3-1,5-710 MDD6-2,5-2800 MDD6-3-2800 MDD8-3-4000 MDD10-3,5-5600 MDD12-3-5600
Quyu ağzı ştokun nominal yükü, kN

 

30 60 60 80 100 120
Quyu ağzı ştokun maksimal gediş yolu, m

 

1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0
Reduktorun çıxış valında nominal burucu moment, kNm

 

7,1 28 28 40 56 56
Reduktorun ötürmə ədədi

 

39,86 39,92 39,92 37,18 40,315 40,315
Tarazın gedişlərinin sayı, dəqiqədə

 

4,2-14,7 5,2-14,5 5,2-14,5 4,4-12,2 4,0-12,8 4,0-12,8
Mühərrikin gücü, kVt

 

7,5 18,5 22 30 30 37
Qabarit ölçüləri, mm

 

1360

4185

2985

1880

6340

4605

6721

5064

1880

2250

7100

5385

2250

7500

6250

2250

7100

5385

Kütləsi, kq

 

3350 7800 8050 11780 12800 12430