RDO-1 tənzimləyici qurğu:

 Aqressiv olmayan, hər hansı bir qaz muhitinin “özündən sonra” təzyiqin tənzimlənməsi və sabitləşməsi üçün nəzərdə tutulub.

Magistral qaz kəməri, qaz paylayıcı və qaz istehlak şəbəkələrinin təhlükəli istehsal müəssisələri tətbiq sahəsidir.